Vereniging Erfgoed Leidschendam

Postbus 3027
2260 DA  Leidschendam
info@erfgoedleidschendam.nl

Uitgave: juni 2017, jaargang 25, nummer 1

Erf Goed Nieuws

Erf Goed Nieuws

Bijgaand de eerste uitgave in het lustrumjaar van de vereniging. In de Erf Goed Nieuws aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van Vereniging Erfgoed Leidschendam. Maar ook een artikel over het goud van Leidschendam, over een reisje in de 18e eeuw in onze streek, de winkeltjes van Stompwijk, dat de Herberg De Stad Amsterdam ooit heel veel publiek trok, dat met de sluis ook de mensen kwamen en dat je maar beter kunt bewaren. Je weet immers maar nooit. Het is een mix van artikelen die eerder verschenen en een aantal nieuw geproduceerde artikelen. Veel leesplezier.

De uitgave is hier integraal te downloaden.


terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2020
augustus 2020, jaargang 28, nummer 2

Erf Goed Nieuws augustus 2020

Erf Goed Nieuws augustus 2020

Lees verder Alle publicaties