Vereniging Erfgoed Leidschendam

Postbus 3027
2260 DA  Leidschendam
info@erfgoedleidschendam.nl

Aanmelden

Als lid ontvangt u van ons twee maal per jaar het historisch periodiek Erf Goed Nieuws, twee maal per jaar een Erfgoed Kort Nieuws met verenigingsnieuws en tijdens de Algemene Ledenvergadering kunt u jaarlijks interessante lezingen bijwonen. Daarnaast organiseert Erfgoed Leidschendam regelmatig wandel- en fietstochten, is de vereniging actief op Open Monumentendag en wordt u als lid uiteraard van harte uitgenodigd voor het bijwonen van uiteenlopende projecten.

De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt minimaal € 15 per jaar.

Veel leden steunen de Vereniging door middel van een extra vrijwillige bijdrage. Het gemiddelde bedrag dat wordt betaald is ca. € 20,- per jaar.

Lid worden kan door het invullen van het onderstaande formulier.
Ik machtig daarnaast de Vereniging om jaarlijks een extra vrijwillige bijdrage in te houden ten bedrage van onderstaand bedrag.

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws
mei 2018, jaargang 26, nummer 1

Erf Goed Nieuws mei 2018

Erf Goed Nieuws mei 2018

Lees verder Alle publicaties