Vereniging Erfgoed Leidschendam

Postbus 3027
2260 DA  Leidschendam
info@erfgoedleidschendam.nl

Aanmelden

Als lid ontvangt u van ons twee maal per jaar het historisch periodiek Erf Goed Nieuws, twee maal per jaar een Erfgoed Kort Nieuws met verenigingsnieuws en tijdens de Algemene Ledenvergadering kunt u jaarlijks interessante lezingen bijwonen. Daarnaast organiseert Erfgoed Leidschendam regelmatig wandel- en fietstochten, is de vereniging actief op Open Monumentendag en wordt u als lid uiteraard van harte uitgenodigd voor het bijwonen van uiteenlopende projecten.

De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt minimaal € 15 per jaar.

Veel leden steunen de Vereniging door middel van een extra vrijwillige bijdrage. Het gemiddelde bedrag dat wordt betaald is ca. € 20,- per jaar: € 15 euro lidmaatschap en € 5 euro vrijwillige bijdrage.

Lid worden kan door het invullen van het onderstaande formulier. Let er op bij het invullen dat een eventuele vrijwillige bijdrage bovenop de jaarlijkse bijdrage van € 15 euro komt.
Ik machtig daarnaast de Vereniging om jaarlijks een extra vrijwillige bijdrage in te houden ten bedrage van onderstaand bedrag.

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws december 2021
december 2021, jaargang 29, nummer 2

Erf Goed Nieuws december 2021

Erf Goed Nieuws, december 2021

Lees verder Alle publicaties