Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

Over de vereniging

De vereniging werkt op verschillende manieren aan haar doel om erfgoederen en de cultuur historie in onze gemeente te beschermen, te koesteren en de belangstelling er voor te stimuleren. We investeren in goede contacten met de gemeente en relevante belangenorganisaties. Onze bijzondere aandacht krijgen bestemmings- en herinrichtingsplannen in het historisch centrum en in het landelijk gebied. Ook volgen wij de bestemming en het lot van karakteristieke locaties. Daarnaast voert de vereniging regelmatig acties uit om gemeente en de bewoners van Leidschendam bewust te maken van de grote waarde van het aanwezige erfgoed.

Vereniging Erfgoed Leidschendam heeft aangestuurd op een inventarisatie van monumenten en karakteristieke panden en objecten in Leidschendam en gepleit voor de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenverordening. Daarnaast werd met succes aandacht gevraagd voor cultuurhistorische en landschappelijke waarden bij een aantal bouw- en herinrichtingsplannen. Voor de gemeente is de Vereniging een partner ten aanzien van monumenten, erfgoederen en cultuurhistorie in Leidschendam en Stompwijk.

Erfgoed Leidschendam heeft een aantal deskundigen op gebied van planologie, monumenten- en landschapsbeheer en archiefonderzoek. De vereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waaronder interessante lezingen. Twee keer per jaar verschijnt het blad van de vereniging - Erf Goed Nieuws. Draagt u het erfgoed van Leidschendam en Stompwijk een warm hart toe, wordt dan lid van onze vereniging.

Ga naar aanmelden als lid.

Bestuur Erfgoed Leidschendam

 • Voorzitter en secretaris: drs. C.A.F. Siermann
 • Penningmeester: drs. J.H. Athmer
 • Bestuurslid: dhr. I.J. Bosman
 • Bestuurslid: drs. H.R. Grootenhuis

Adviseurs Erfgoed Leidschendam

 • Bouwtechniek: ing. J.J. van Vliet
 • Bouwtechnisch advies monumenten: dhr. P. Jansen

Redactie Erfgoed Nieuws

 • dhr. I.J. Bosman 
 • dhr P. Neukirchen
 • mw. W. de Vlieger-Moll
 • drs. C.A.F. Siermann

Vereniging tot behoud Erfgoed Leidschendam te Leidschendam

 • IBAN: NL69INGB0008285876
 • BIC: INGBNL2A
 • Het RSIN/ fiscaal nummer: 808507722

De vereniging is een culturele ANBI. Er is geen beloningsbeleid, leden van het bestuur en de adviseurs en redacteuren werken pro deo. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2022

Financieel verslag van 2022

Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden voor ledenadministratie (contributie en verzending eigen publicaties) en verenigingsactiviteiten. Wij doen dat op basis van toestemming. De gegevens die wij verwerken: Geslacht, initialen, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en IBAN nummer.

Erfgoedpodium

In Leidschendam-Voorburg werken alle historische verenigingen en musea samen in het Erfgoedpodium. Hieruit vloeien diverse gezamenlijke activiteiten voort zoals de jaarlijkse Erfgoeddag in april.

Logo Erfgoedpodium

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties