Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

26 juli 2016

De Veurse paal

De Veurse paal

De Veursche paal

Het markeren van grondeigendommen maakt al eeuwen deel uit van onze geschiedenis. Niet alleen particulieren grondeigenaren, maar ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en Delfland en diverse polderbesturen hebben zo in de afgelopen eeuwen hun sporen nagelaten in ons landschap. Zo ook de “Veursche paal”, waarschijnlijk één van de oudste grensmarkeringen binnen onze gemeentegrenzen.

Op de hoek van de woning aan de Voorburgseweg 89 en de bossage bij het benzinestation Damsigt, geeft deze grenspaal al vanaf 1774 de grens aan tussen Veur en Voorburg. Maar de geschiedenis van de grensscheiding gaat verder terug. Na het overlijden van Johan van Wassenaer op 27 april 1645, kwam de heerlijkheid Veur door vererving in handen van zijn zoon Willem van Wassenaer. Deze Willem van Wassenaer liet houten grenspalen plaatsen op de grenzen van Veur met Voorschoten en Voorburg.

In oktober 1684 werden de grenspalen vervangen. Het enige bewijs wat hier nog van rest, is een rekening uit 1683 voor het vergulden en schilderen van de wapens op deze grenspalen. Een afschrift van 13e mei 1704 geeft ons meer duidelijkheid over de geschiedenis van deze grenspaal. "Op den 13e Mey 1704 is op het affschijt van de ambachten van Voorburgh en de heerlijkheijt van Veur de oude vervallen Scheij- off Limijt-pael, in den jare 1684 gesteld op de Heerewegh aende suijdtsijdt van de oostkant van de vaersloot tusschen de wooningh nu toebehorende de weduwe van Pieter Hooglande ende hoffstede genoemt Damsicht, doen uijtgenoomen en weederom een nieuwe in desselffs plaetse op den oude voet en gront ingesteld".

We hebben het hier nog steeds over houten grenspalen. De houten grenspaal is tussen 1770-1774 vervangen door de huidige hardstenen grenspaal. Op de grenspaal zien we naast de (gemeente) wapens van Veur en Voorburg ook het familiewapen van het geslacht van Wassenaer –Duivenvoorde. Vlak voor de grenspaal, aan de Leidschendamse kant, zien we tussen de aangelegde klinkerbestrating ook nog een bronzen monumentenschildje. Door middel van dit schildje heeft deze eeuwenoude grenspaal nu ook de status van beschermd historisch monumentaal erfgoed.

p-1920-43-idnr-2391-dpi-600-met-kader-gekropt-met-2e-paal-jpeg.jpg

Op bovenstaande briefkaart uit medio jaren 20, zien we (binnen het gemarkeerde gedeelte) dat er naast de huidige grenspaal ook sprake is geweest van een 2e grenspaal. Deze grenspaal heeft gestaan op de hoek van de Looierslaan met de Voorburgseweg. In onderstaand document uit 1818, over de grensscheiding tusfchen de gemeenten Veur en Voorburg, vinden we de locatie van deze 2e grenspaal exact terug.

figuratieve-schtes-grensscheiding-veur-voorburg-jaar-1818-jpeg-pix-3000-voor-artikel-bewaren.jpg

Om ook deze inmiddels volledig restaureerde 2e grenspaal in ere te herstellen, onthulde wethouder Frank Rozenberg op dinsdag 26 juli deze grenspaal op de hoek van de Looierslaan en de Voorburgseweg.

Foto van de onthulling.

onthulling-grenspaal-veur-voorburg-26-juli-2016-es4a0539-x-jpeg-pix-1600.jpg

Tekst en fotografie: Idsard Bosman.

 

 

 


Terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties