Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

22 februari 2013

Freek, Arie, Ton en Wim: bedankt!

Kort na elkaar heeft onze vereniging de afgelopen weken 4 grote vrienden verloren. Op 13 februari j.l. overleed op 78-jarige leeftijd Freek van Dorsser, onze vorige voorzitter, nadat we in januari afscheid hadden genomen van Ton Ribberink en Arie Balkenende. En op 15 februari namen we afscheid van Wim Suijten.

Freek van Dorsser werd onze voorzitter in 2004. De vereniging verkeerde destijds in zwaar weer. De fut was er een beetje uit, bestuursleden vertrokken. Na een oproep aan de leden meldde Freek zich voor het voorzitterschap. Freek was het type voorzitter voor wie de weg van A naar B altijd zo kort en recht mogelijk moet zijn. Heel begrijpelijk voor iemand die gepokt en gemazeld was in de wereld van de logistiek. Als logistiek manager - eerst in loondienst, later in zijn eigen bedrijf - had hij een neus voor kansen. Enkele jaren geleden verscheen zijn boekje 'Van klapstoel tot dirigeerstok', waarin hij alle elementen van de logistiek de revue liet passeren. Zo leidde hij ook de vergaderingen van het bestuur: met de dirigeerstok. Hij had een hekel aan wijdlopigheid en al helemaal aan de traagheid waarmee de gemeente op onze voorstellen reageerde. Het voorzitterschap bracht hem niet in alle opzichten wat hij ervan verwachtte. In 2008 gaf hij de stok dan ook zonder dralen over aan de huidige voorzitter. Maar met zijn hart bleef hij tot het laatst toe met onze vereniging verbonden. Dat bleek weer eens toen we hem een jaar geleden op straat tegenkwamen. Hij vertelde hoe geweldig hij al die projecten vond die de vereniging onder haar hoede heeft en dat hij graag een extra donatie wilde geven om ze te helpen uitvoeren. Freek, bedankt!

freek.jpg

Na een langdurig ziekbed overleed in januari Arie Balkenende. Arie behoorde tot het driemanschap dat in 2003 de handen uit de mouwen stak om de collectie historische voorwerpen van onze vereniging op te knappen. Alle objecten, gerelateerd aan de geschiedenis van de voormalige gemeenten Veur en Stompwijk, moesten worden schoongemaakt, gerepareerd en beschreven. Op dit vlak heeft Arie veel werk verzet. Opvallend daarbij was zijn enorme punctualiteit. Als zoon van een instrumentenmaker wist hij het kleinste mechaniekje weer aan de praat te krijgen. In september 2003 kon mede dankzij hem in een slooppand aan de Damlaan 60 een voorlopig museum over Leidschendam worden ingericht. Aan de achterzijde van het pand richtte Arie een overzichtelijke werkplaats in, waar elk boutje, moertje, schroefje, palletje, ringetje, kogeltje et cetera keurig op zijn plaats lag. Bij alle hectiek in die dagen was Arie de onverstoorbare werkkracht. Groot was zijn teleurstelling toen we het pand na een klein jaar alweer moesten verlaten. Arie, we zullen aan jou, als rots in de branding, blijven denken.

Het team achter Erf Goed Nieuws moest al enkele jaren geleden de bijdragen van Ton Ribberink missen. Ton heeft in ons 'boekje' tussen 1996 en 2005 een aantal artikelen gepubliceerd, sommige samen met de toenmalige gemeentearchivaris, Floor Geraedts. Het heerlijke aan Ton, oud-rijksarchivaris, was dat hij wars was van gewichtigdoenerij. Hij vond het elke keer weer prachtig als de nieuwe Erf Goed Nieuws was verschenen met daarin een bijdrage van zijn hand. Dan belde hij op met de mededeling dat het er weer erg leuk uit zag. Ronduit verguld was hij, toen we een verhaal van hem als omslagartikel hadden gekozen. Daarin schetste hij hoe moeilijk het in het midden van de 19-de eeuw voor 'gewone' burgers was om lid te worden van een gemeenteraad. 'In Leidschendam konden onderwijzers, kerkelijke voorgangers en militairen het wel vergeten', schreef hij. De regenten van die tijd hielden de middenklasse simpelweg klein. We illustreerden dit verhaal op de voorpagina met een uit Tom Poes overgenomen prent waarop een boze markies De Canteclaer te zien was. Ton vond het prachtig en stuurde het nummer vol trots toe aan bijna al zijn voormalige relaties bij het Algemeen Rijksarchief. Ton, met jou samenwerken was een en al plezier, veel dank daarvoor!

Op 15 februari overleed ons zeer gewaardeerde lid Wim Suijten. Wim bediende niet alleen het gemeentearchief van Leidschendam met veel foto's uit zijn collectie beeldmateriaal over Stompwijk, maar ook de redactie van Erf Goed Nieuws. Wim was voor beide een vraagbaak als het ging om de geschiedenis van dit dorp. Zijn deur stond altijd open voor wie daar meer over wilde weten. Als kruidenier ging Wim jarenlang met zijn bekende blauwe bestelbusje de huizen in Stompwijk en de Stompwijkseweg langs om de bewoners van levensmiddelen te voorzien en kreeg op de manier uiteraard veel verhalen te horen. Over de kerk van Stompwijk wist hij ongeveer alles. Ooit nam hij ons mee naar de ruimte waar zijn vader jarenlang het kerkorgel bespeelde en toonde ons er de gaten in de muur, als gevolg van de kogels die dronken Duitse soldaten op een nacht in 1943 op de kerk hadden afgevuurd. Wim was tot voor enkele jaren een trouw bezoeker van onze Algemene Ledenvergadering. Wim, bedankt voor al je vriendschap!

Het bestuur


Terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties