Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

2 april 2017

Lezing 21 april: 500 jaar Reformatie; Luther in de Lage Landen

Lezing 21 april: 500 jaar Reformatie; Luther in de Lage Landen

Sporen van ‘Lutherye’ op het Hollandse platteland?

500 jaar geleden openbaarde Luther zijn 95 stellingen. Daarmee werd de Reformatie geboren. Wat is er na 500 jaar zichtbaar van de erfenis van Luther? In een bijzondere lezing neemt historicus Sander Wassing ons mee naar Luther in de lage landen. De lezing wordt muzikaal opgeluisterd door de stadsorganist van Alphen aan den Rijn Simon Stelling die orgelmuziek speelt uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren.

Dorpskerk ‘de Peperbus’

De lezing vindt plaats in de Dorpskerk ‘de Peperbus’ aan de Damhouderstraat te Leidschendam. Toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur.

Luther

Fietstochten over Luther, lezingen en exposities door heel Duitsland: men haalt in 2017 alles uit de kast om de grote voorman van de Reformatie, Maarten Luther te herdenken. Gedurende 2017 wordt niet alleen in Duitsland maar ook elders in Europa het 500ste geboortejaar herdacht van de Reformatie. Maarten Luther maakte op 31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen openbaar. De man veroorzaakte hiermee een blijvende scheuring in kerkelijk Europa. Zijn opvattingen zorgden voor grote ophef. In de aanloop naar zijn banvonnis op de Rijksdag van Worms (1521) uitte Luther al stevige kritiek op praktijken binnen de Rooms-Katholieke kerk. Gedurende een donderende preek in 1518 uitte hij vanaf het kansel zijn misnoegen over de handel in aflaten. In zijn verhandeling over de goede werken (1520) schopt Luther tegen de fundamenten van het kloosterleven.

Lutherye

Nu lijkt het misschien heel normaal om over de beroemde Reformator uit de zestiende eeuw te spreken, maar dat was het in Luthers tijd geenszins! Wist u bijvoorbeeld dat de ambtenaren van het Hof van Holland in Den Haag na 1520 de handen vol hadden aan gevallen van ‘Lutherye’? Al in 1525 en 1527 rookten de brandstapels in de Hofstad. Regelmatig kregen ook de dorpen in de directe omgeving een bezoek van ambtenaren die navraag deden naar verdachte personen. Soms had dit bezoek grote gevolgen, zo lezen we in een rekening uit de Grafelijkheidsrekenkamer: Die voirs(chreven) exploitier ende Claes den Ruyter dienaer vander procureurs g(e)n(er)ael die mit desen ontfangers gereyst zyn uuyten Hage binnen den dorpe van Berckel o(m)me aldaer te innevorderen die goeden van Martin Claes zoon gebannen ter cause van dat hy herdoopt was ende van zyn Lutherye.’

Lezing

Duitsland loopt voorop in het herdenken van de grote Reformator. Ook in Nederland en meer bepaald op het Hollandse platteland is het interessant om stil te staan bij het Lutherjaar. Won Luthers gedachtegoed ook hier terrein? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Leidschendam en omgeving gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde. De lezing wordt opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren. Een tipje van de sluier lichten wij vast op: met een fantasie op het Lutherlied ‘Een Vaste Burcht is onze God’ van Jan Zwart sluiten wij de avond in stijl af!

Wanneer: 21 april 2017

Waar: Dorpskerk ‘de Peperbus’, Damhouderstraat te Leidschendam

Aanvang: 20.00 uur

Toegang gratis.


Terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties