Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

27 augustus 2018

Schrijvers gezocht!

Schrijvers gezocht!

Herinneringen aan vroeger roepen een beeld op van nostalgie. Opgroeien in de jaren 50 en 60, het tijdperk van de zwart-wit televisie. Wellicht een zorgeloze jeugd, waar de straat en de buurt toebehoorde aan spelende kinderen en de melkboer en kruidenier nog wekelijks lang de deur kwamen om hun handelswaar te slijten. Boodschappen werden vaak nog op ‘de lat’ gekocht.

Maar ook de tijd van de verandering, waarbij in het voormalige Veur eeuwenoud boerenland heeft plaatsgemaakt voor de realisatie van diverse nieuwbouwijken met hoge flats. De tijden zijn veranderd, maar de verhalen zijn gebleven. Deze verhalen vinden hun weg naar ons periodiek Erf Goed Nieuws. Twee maal per jaar tekenen we daarin de geschiedenis op. Anekdotes, verklaringen, beschouwingen, chronologiën, uitleg en toelichting op herinneringen aan vervlogen tijden. Het maakt onze geschiedenis, ons erfgoed toegankelijk en tastbaar.

En daar kunnen wij uw hulp bij gebruiken! 

Heeft u leuke verhalen van vroeger, oude foto's, familiegeschiedenissen? Schrijft ze dan op en laat een ander hiervan deelgenoot zijn. Samen maken we de geschiedenis van Leidschendam, Veur en Stompwijk levend via Erf Goed Leidschendam.

Graag overleggen wij met u hoe uw verhaal gebruikt kan worden, aan welke voorwaarden zo'n verhaal moet voldoen en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Stuurt u dan uw gegevens naar: info@erfgoedleidschendam.nl


Terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties