Vereniging Erfgoed Leidschendam

info@erfgoedleidschendam.nl

Engelandvaart

Project Engelandvaart voor Stadsmuseum

Project Engelandvaart voor Stadsmuseum

In januari 2011 is gestart met een uniek project ten behoeve van de vaste collectie van het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.

Uit divers historisch onderzoek waarvan al veel is terug te vinden in Erf Goed Nieuws, is de relatie gebleken tussen Leidschendam en de Engelandvaart in de Tweede Wereldoorlog. Op de Van Ravesteijnwerf aan de Vliet werden in de oorlog vlets zeewaardig gemaakt. Deze bootjes werden vervolgens naar het Haringvliet verscheept alwaar ze dienden om verzetsstrijders, prominente regeringsvertegenwoordigers en andere onderduikers naar Engeland te varen. Erfgoed Leidschendam vatte het plan op om deze bijzondere band tussen de Engelandvaart en Leidschendam via het museum te tonen aan een groter publiek.

Op dit moment wordt gebouwd aan een schaalmodel van de vlet die te zien is op een zeer bijzonder filmpje dat een Amerikaanse officier maakte van de redding van één van de overtochten. In bijgaand artikel uit Erf Goed Nieuws van november 2008 staat hier meer over en hier is ook het filmpje te zien: Een tragische vergissing.

Zoon Borre van Engelandvaarder Flip Winckel organiseerde een deel van de financiering van dit project, een ander deel wordt gedragen door het Van Ravesteijnfonds en een deel door Vereniging Erfgoed Leidschendam zelf. Met hulp van historische bouwtekeningen, het archiefonderzoek dat onder meer ten grondslag lag aan diverse artikelen in Erf Goed Nieuws de afgelopen jaren en door de gesprekken met nabestaanden en nog levende Engelandvaarders is een goed beeld ontstaan van de bootjes, van de opvarenden en van de uiteenlopende lotgevallen.

vlet001.jpg

De vlet in aanbouw

vlet002.jpg

vlet003.jpg

Het bedrijf Kobalt Museale Diensten, onder andere bekend van de maquette van oud Leidschendam in het Stadskantoor aan de Koningin Wilhelminaweg, is bezig met de bouw van het schaalmodel. Bedoeling is dat de complete opstelling met boot, opvarenden, het filmpje en een beknopte beschrijving begin mei 2011 een definitieve plek krijgt in het Stadsmuseum.

personen001.jpg

vlet004.jpg

vlet005.jpg

Terug naar overzicht

Laatste publicatie

Erf Goed Nieuws augustus 2023
augustus 2023, jaargang 32, nummer 1

Erf Goed Nieuws augustus 2023

Erf Goed Nieuws, augustus 2023

Lees verder Alle publicaties